امروز : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
43
بازدید دیروز :
153
بازدید کل :
112953

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

file_1

تاریخ های مهم همایش
برگزاری کنفرانس »
1396/03/11
آخرین مهلت ارسال مقالات وویرایش نهایی »
1396/03/10
تاریخ های مهم کنفرانس

کنفرانس درتاریخ مقرر برگزار گردیده است

پوستر همایش
گروه برق ومهنسی برق

Instrumentation Engineering

Electric Power Generation Engineering

Electronic Materials Engineering

Electromagnetic Transients Programs Engineering

Digital Signal Processing Engineering

Microprocessor based Technologies Engineering

Digital Communication Engineering

Digital Security Engineering

Magnetic Theory Engineering

Micro Machines Engineering

Economic aspects of power quality and cost of supply Engineering

Sensibility of loads and other electrical equipment to power quality characteristics

Influences of disturbing loads on supply networks and other electrical devices

Electrical and exploitative characteristics of loads and electrical power converters

Reliability and continuity of supply.

Power quality in grids with distributed generation and renewable energies

Harmonics Engineering

Energy efficiency in industry

Education and power quality

Electrical Materials and Process Engineering

Semiconductor Technology

High Voltage Engineering and Insulation Technology

Electronic Materials

Education and Training for Electrical Engineers

Power System Planning and Scheduling

Power System Protection, Operation and Control

Transmission & Distribution Systems and Apparatus HVDC and FACTS

Electromagnetic Transients Programs (EMTP)

Wind, Solar and Renewable Energy

Control Theory and Application

Electrical Machines

Electric Drivers and Application Engineering

Electrical Traction Systems and Control

Electromagnetic and Applied Superconductivity

Industrial Process Control and Automation

Inverter and Converter Technology

MEMS-Related Technology